צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ
צור
					קשר צור קשר
סגרו פנייה
חייגו עכשיו
חייגו עכשיו
050-3558826

צרו איתנו קשר

ואנו נחזור אליכם בהקדם

צו פיקוח על עברייני מין

צו פיקוח על עברייני מין

צו פיקוח על עברייני מין

עבירות המין הן בין העבירות החמורות ביותר המנויות בחוק העונשין וההשלכות שלהן דורסניות ופוגעניות ביותר כלפי נפגעי העבירה.  המציאות הראתה לאורך השנים כי עברייני מין רבים חוזרים לבצע את העבירות אשר בגינן הורשעו ועל כן,מטרתו של צו פיקוח היא בהגנה על הציבור מפני עבירות מין חוזרות המבוצעות ע"י עברייני מין ובהפחתת הסיכון לביצוע העבירה ע"י פיקוח ושיקום מתאים שניתן לעבריינים שיתכן וישובו לבצע עבירות מין.

מי רשאי לתת צו פיקוח? 

לפי ס' 12 לחוק, רשאי בית המשפט לאחר שקיבל הערכת מסוכנות (שבוצעה ע"י איש מקצוע המתאים לכך, דוגמת פסיכולוג או פסיכיאטר שהינו בעל הכשרה ספציפית לתחום עבריינות המין) להוציא לגבי עבריין מין צו פיקוח ומעקב לתקופה שיקבע, אם סבר לאחר שקיים דיון בעניין שרמת הסיכון כי עבריין המין יבצע עבירת מין נוספת אינה נמוכה.

בית המשפט יקיים דיון במקרים הבאים:

א. מיוזמת בית המשפט או לבקשת נציג היועמ"ש.

ב. אם הורשע עבריין המין בעבירת מין שהנפגע בה היה קטין.

חשוב לציין כי נפגע העבירה עצמו אינו יכול לבקש מבית המשפט להטיל צו פיקוח על העבריין שפגע בו.

הדיון בדבר מתן צו הפיקוח מתקיים בזמן המותאם  לסוג העונש שהוטל על הנאשם. במידה ונגזר על הנאשם מאסר בפועל, הדיון יתקיים סמוך לשחרורו מן המאסר, במידה ולא הוטל עונש של מאסר בפועל הדיון יתקיים בסמוך למתן גזר הדין.

מה הן המגבלות המוטלות במסגרת צו הפיקוח?

החוק קובע רשימה של מגבלות שבית המשפט יכול להטיל על נאשם במסגרת צו הפיקוח. בית המשפט קובע את תנאי הפיקוח והמעקב בהתחשב ברמת הסיכון הנשקפת מהעבריין לביצוע עבירת מין נוספת.

בהתאם להמלצת גורם מקצועי מתאים, במסגרת צו הפיקוח לפי תיקון מס' 3 לחוק יכול בית המשפט במסגרת הצו להורות על תכנית לשיקום מונע- וכל זאת בהסכמת העבריין בליווי המלצה של גורם מקצועי מתאים.במידה והחליט בית המשפט להחיל על עבריין המין תכנית לשיקום מונע במסגרת צו הפיקוח, בהתאם– יקבע את תנאי הפיקוח בהתחשב בהתקדמות תכנית.

להלן רשימת המגבלות האפשריות המצוינות בחוק:

(1)   מגבלה על צריכת משקאות משכרים, או שימוש בסמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (בחוק זה – סמים מסוכנים);

(2)   מגבלה על החזקת חומר או כל דבר שנועד לעורר מינית;

(3)   מגבלה על נהיגה בכלי רכב או על נהיגה בכלי רכב בלא נוכחות אחר;

(4)   מגבלה על הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות;

(5)   מגבלה על הימצאות בסביבת מקומות מסוימים;

(6)   מגבלה על קיום קשר עם עברייני מין;

(7)   מגבלה על התחברות עם קטינים;

(8)   מגבלה על רכישה, החזקה או נשיאה של חפצים מסוימים, בין במישרין ובין בעקיפין;

(9)   מגבלה על פגישה עם נפגע העבירה או הימצאות בקרבת מקום מגוריו;

(10)  מגבלה על עבודה במקומות מסוימים, בין בתמורה ובין בהתנדבות;

(11)  מגבלה לענין מקום מגורים או עבודה;

(12)  מגבלה לענין שימוש בשירותי אינטרנט.

חשוב לציין כי בית המשפט אינו יכול להורות על הכללתו של תנאי מסוים במסגרת צו הפיקוח אם ניתן להשיג את מטרת הפיקוח והמעקב באמצעות תנאי אחר שפגיעתו בעבריין פחותה.

מי אחראי על הפיקוח והמעקב אחר עברייני המין ?

יחידת צור בשירות בתי הסוהר היא הממונה ע"פ חוק לביצוע הפיקוח והמעקב אחר עברייני המין הנתונים לצו שניתן ע"י בית המשפט. בצו הפיקוח נקבעות גם סמכויות הפיקוח ביחס לאותו העבריין. בין היתר, לפי ס' 18 לחוק, בית המשפט רשאי לקבוע כי לקצין הפיקוח יהיו נתונות הסמכויות הבאות:

  1. לדרוש מעבריין המין להתייצב לפניו.
  2. לדרוש מעבריין המין ומבני משפחתו הבגירים מידע, וכן למסור מידע לבני משפחה אלה.
  3. לבקש מכל אדם, למסור לו מידע, ובלבד שאין באופן בקשת המידע כדי לגלות את זהותו של עבריין המין כמי שמצוי בפיקוח ובמעקב לפי חוק זה.
  4. להיכנס למקום מגוריו של עבריין המין בנוכחותו.
  5. לחפש על גופו של עבריין המין אם היה לו יסוד סביר להניח כי על גופו מצויים חפצים או ראיות, המצביעים על הפרת תנאי הפיקוח והמעקב.
  6. לחפש במקום מגוריו של עבריין המין וברכבו, והכל בנוכחותו.
  7. לחדור לחומר מחשב הנמצא בהחזקתו או בשליטתו של עבריין המין ולהפיק פלט תוך חדירה כאמור או להעתיקו, בתנאים מסוימים.

מהו תקפו של צו הפיקוח?

תקפו של צו הפיקוח הוא עד לתקופה של חמש שנים ובמקרה שבית המשפט מוצא כי מסוכנותו של עבריין המין הינה גבוהה הוא יכול להורות על הארכת משך צו הפיקוח לתקופה של עד 20 שנה.

הפרה של צו פיקוח הינה חמורה ביותר שכן מטרתו של הצו היא בהגנה על שלום הציבור מפני הישנות של עבירות מין. במידה והואשמת בהפרת צו פיקוח מומלץ ביותר לפנות לעו"ד פלילי מומחה בתחום  שייצג אותך באופן אמין ומקצועי תוך הגנה על זכויותיך בנחישות אל מול הרשויות.

נחשדת בהפרה של צו פיקוח? הורשעת בעבירת מין ומבקשים להוציא צו פיקוח בעניינך? פנה ישירות וללא דיחוי לעו''ד פלילי מנוסה אשר יתן לך ליווי וייעוץ מקצועי. עו''ד סיוון כהן בעלת ניסיון רב בייצוג חשודים בעבירות מין, בקשות להוצאת צו פיקוח ובהפרת צווי פיקוח.

עבירות המין הן בין העבירות החמורות ביותר המנויות בחוק העונשין וההשלכות שלהן דורסניות ופוגעניות ביותר כלפי נפגעי העבירה.  המציאות הראתה לאורך השנים כי עברייני מין רבים חוזרים לבצע את העבירות אשר בגינן הורשעו ועל כן, מטרתו של צו פיקוח היא בהגנה על הציבור מפני עבירות מין חוזרות המבוצעות ע"י עברייני מין ובהפחתת הסיכון לביצוע העבירה ע"י פיקוח ושיקום מתאים שניתן לעבריינים שיתכן וישובו לבצע עבירות מין.

מי רשאי לתת צו פיקוח?

לפי ס' 12 לחוק, רשאי בית המשפט לאחר שקיבל הערכת מסוכנות (שבוצעה ע"י איש מקצוע המתאים לכך, דוגמת פסיכולוג או פסיכיאטר שהינו בעל הכשרה ספציפית לתחום עבריינות המין) להוציא לגבי עבריין מין צו פיקוח ומעקב לתקופה שיקבע, אם סבר לאחר שקיים דיון בעניין שרמת הסיכון כי עבריין המין יבצע עבירת מין נוספת אינה נמוכה.

בית המשפט יקיים דיון במקרים הבאים:

א. מיוזמת בית המשפט או לבקשת נציג היועמ"ש. 
ב. אם הורשע עבריין המין בעבירת מין שהנפגע בה היה קטין.
חשוב לציין כי נפגע העבירה עצמו אינו יכול לבקש מבית המשפט להטיל צו פיקוח על העבריין שפגע בו.
הדיון בדבר מתן צו הפיקוח מתקיים בזמן המותאם  לסוג העונש שהוטל על הנאשם. במידה ונגזר על הנאשם מאסר בפועל, הדיון יתקיים סמוך לשחרורו מן המאסר, במידה ולא הוטל עונש של מאסר בפועל הדיון יתקיים בסמוך למתן גזר הדין.


מה הן המגבלות המוטלות במסגרת צו הפיקוח?


החוק קובע רשימה של מגבלות שבית המשפט יכול להטיל על נאשם במסגרת צו הפיקוח. בית המשפט קובע את תנאי הפיקוח והמעקב בהתחשב ברמת הסיכון הנשקפת מהעבריין לביצוע עבירת מין נוספת. 
בהתאם להמלצת גורם מקצועי מתאים, במסגרת צו הפיקוח לפי תיקון מס' 3 לחוק יכול בית המשפט במסגרת הצו להורות על תכנית לשיקום מונע- וכל זאת בהסכמת העבריין בליווי המלצה של גורם מקצועי מתאים. במידה והחליט בית המשפט להחיל על עבריין המין תכנית לשיקום מונע במסגרת צו הפיקוח, בהתאם– יקבע את תנאי הפיקוח בהתחשב בהתקדמות תכנית.


להלן רשימת המגבלות האפשריות המצוינות בחוק:


(1)   מגבלה על צריכת משקאות משכרים, או שימוש בסמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (בחוק זה – סמים מסוכנים);
(2)   מגבלה על החזקת חומר או כל דבר שנועד לעורר מינית;
(3)   מגבלה על נהיגה בכלי רכב או על נהיגה בכלי רכב בלא נוכחות אחר;
(4)   מגבלה על הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות;
(5)   מגבלה על הימצאות בסביבת מקומות מסוימים;
(6)   מגבלה על קיום קשר עם עברייני מין;
(7)   מגבלה על התחברות עם קטינים;
(8)   מגבלה על רכישה, החזקה או נשיאה של חפצים מסוימים, בין במישרין ובין בעקיפין;
(9)   מגבלה על פגישה עם נפגע העבירה או הימצאות בקרבת מקום מגוריו;
(10)  מגבלה על עבודה במקומות מסוימים, בין בתמורה ובין בהתנדבות;
(11)  מגבלה לענין מקום מגורים או עבודה;
(12)  מגבלה לענין שימוש בשירותי אינטרנט.

חשוב לציין כי בית המשפט אינו יכול להורות על הכללתו של תנאי מסוים במסגרת צו הפיקוח אם ניתן להשיג את מטרת הפיקוח והמעקב באמצעות תנאי אחר שפגיעתו בעבריין פחותה.


מי אחראי על הפיקוח והמעקב אחר עברייני המין ?


יחידת צור בשירות בתי הסוהר היא הממונה ע"פ חוק לביצוע הפיקוח והמעקב אחר עברייני המין הנתונים לצו שניתן ע"י בית המשפט. בצו הפיקוח נקבעות גם סמכויות הפיקוח ביחס לאותו העבריין. בין היתר, לפי ס' 18 לחוק, בית המשפט רשאי לקבוע כי לקצין הפיקוח יהיו נתונות הסמכויות הבאות:


1.    לדרוש מעבריין המין להתייצב לפניו.
2.    לדרוש מעבריין המין ומבני משפחתו הבגירים מידע, וכן למסור מידע לבני משפחה אלה.
3.    לבקש מכל אדם, למסור לו מידע, ובלבד שאין באופן בקשת המידע כדי לגלות את זהותו של עבריין המין כמי שמצוי בפיקוח ובמעקב לפי חוק זה.
4.    להיכנס למקום מגוריו של עבריין המין בנוכחותו.
5.    לחפש על גופו של עבריין המין אם היה לו יסוד סביר להניח כי על גופו מצויים חפצים או ראיות, המצביעים על הפרת תנאי הפיקוח והמעקב.
6.    לחפש במקום מגוריו של עבריין המין וברכבו, והכל בנוכחותו.
7.    לחדור לחומר מחשב הנמצא בהחזקתו או בשליטתו של עבריין המין ולהפיק פלט תוך חדירה כאמור או להעתיקו, בתנאים מסוימים.


מהו תקפו של צו הפיקוח?

תקפו של צו הפיקוח הוא עד לתקופה של חמש שנים ובמקרה שבית המשפט מוצא כי מסוכנותו של עבריין המין הינה גבוהה הוא יכול להורות על הארכת משך צו הפיקוח לתקופה של עד 20 שנה.
הפרה של צו פיקוח הינה חמורה ביותר שכן מטרתו של הצו היא בהגנה על שלום הציבור מפני הישנות של עבירות מין. במידה והואשמת בהפרת צו פיקוח מומלץ ביותר לפנות לעו"ד פלילי מומחה בתחום  שייצג אותך באופן אמין ומקצועי תוך הגנה על זכויותיך בנחישות אל מול הרשויות.
נחשדת בהפרה של צו פיקוח? הורשעת בעבירת מין ומבקשים להוציא צו פיקוח בעניינך? פנה ישירות וללא דיחוי לעו''ד פלילי מנוסה אשר יתן לך ליווי וייעוץ מקצועי. עו''ד סיוון כהן בעלת ניסיון רב בייצוג חשודים בעבירות מין, בקשות להוצאת צו פיקוח ובהפרת צווי פיקוח.

ממליצים
qoutes
עו"ד סיוון כהן שלום רב

תודה לך על הערב המעניין והחשוב בנושא – הדין הצבאי שהתקיים בלשכתינו.

qoutes
qoutes
ישראל

סיון בוקר טוב, לאחר ההתרגשות הגדולה אתמול בבית המשפט התפניתי להגיד כמה מילים. ב6 לדצמבר כאשר נעצרתי חשבתי שחרב עלי עולמי כשפניתי אליך מאותו רגע הרגשתי שיש סיכוי שלא אאבד את כל עולמי. כשישר הגעת תוך זמן קצר, מיד הרגעת אותי יצרת קשר אם אישתי וגם אותה הרגעת כל המצב נראה אחרת. לאורך כל הדיונים בבית המשפט נלחמת עבורי כלביאה כאילו אני הלקוח היחיד שלך. לא ויתרת על הזכויות שלי ראיתי את ההערכה שבית המשפט רוכש לך וידעתי שאני בידיים מיומנות. לסיום, אני אסיר תודה על הטיפול בתביעה נגדי ועל אנושיות והרצון לעזור לאורך כל הדרך.
בברכה והמון תודה

 

qoutes
qoutes
תודה סיוון

הלב סגור ולא מאמין באמונה ורק לפעולות שלך יש את המפתח בתים קטנים של אמונים את בונה בגישתך הבלתי מתפשרת - נדמה כאילו את לוחמת... תודה רבה לך יקירה את מלאה בחן וקסם תהיי בריאה וחזקה ויפה כמו שאת מיוחדת ויחידה תזכי לקבל את התמיכה והכוחות מהסביבה, לא פחות ממה שאת נותנת".

qoutes
qoutes
תודה לך

תודה לך את אלופה ברמות בלי קשר להיותך עורכת דין.. מקווה שלא נצטרך להשתמע יותר אבל אם זו רק את

qoutes
השאירו פרטים בכדי ליצור קשר
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי