צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ
צור
					קשר צור קשר
סגרו פנייה
חייגו עכשיו
חייגו עכשיו
050-3558826

צרו איתנו קשר

ואנו נחזור אליכם בהקדם

הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה

על אף החוק למניעת הטרדה מינית ועל אף המודעות הגוברת, תופעת ההטרדה מינית בעבודה עדיין קיימת ומדי יום מוטרדות אינספור נשים במקומות עבודתן. עורכת הדין סיוון כהן מציינת שההטרדה המינית מוגדרת בחוק כעוולה פלילית שדינה מאסר וכעבירה אזרחית המזכה בפיצוי גם ללא הוכחת נזק. 

מאז ומתמיד היווה מקום העבודה את אחת מהזירות המרכזיות להתרחשותן של הטרדות מיניות, ובפרט מהסוג שחוזר על עצמו ושיכול להביא לכדי נקיטה בהליכים משפטיים ונזיקים.
 

הטרדה מינית בעבודה עשויה לתת את ביטוייה במגוון אופנים ודרגות חומרה שונות, כמו לדוגמה הצעות והתייחסויות בעלות אופי מיני, יצירת סביבת עבודה בלתי נוחה ואף עוינת שבה נוהגים לשלוח דוא"ל ותמונות פרובוקטיביות, לספר בדיחות עם תוכן מיני, לדבר באופן פוגעני אל אנשים המתאפיינים בזהות מגדרית מסוימת וכן הלאה.
 

עו"ד פלילי סיוון כהן מציינת שבמקרה של הטרדה מינית המבוצעת על ידי אדם בכיר יותר בתפקידו מזו של המוטרדת, נחשב הדבר להטרדה מינית בעבודה תוך כדי ניצול יחסי מרות, גם אם המטריד איננו הממונה הישיר של המוטרד או המוטרדת!

החוק מונה מספר מקרים שבהתרחשותם יסווגו כהטרדה מינית, החל מהצעות חוזרות ונשנות בעלות נופך מיני, כשהאדם כלפיו הן המופנות הראה למטריד שאינו מעוניין בהן, דרך התייחסות משפילה או מבזה כלפי אדם בנוגע למינו, מיניותו ואו נטייתו המינית, וכלה בפרסום תצלום, הקלטה או סרטון המתמקד במיניותו של אדם מבלי שניתנה הסכמתו לפרסום, מעשים מגונים וסחיטה באיומים כשהמעשה שנכפה על האדם בעל אופי מיני.

הטרדה מינית בעבודה תוך כדי ניצול יחסי מרות

הטרדה מינית בעבודה תוך כדי ניצול יחסי מרות נחשבת למעשה חמור יותר בהשוואה להטרדה במצבים הרגילים, מהסיבה שבתנאים הללו קיים חשש שהצד המוטרד יימנע מלהביע את התנגדותו למעשים הללו, זאת בשל היותו נתון תחת איום מפורש או מובלע שחוסר שיתוף פעולה עם המטריד יוביל להשלכות כגון פגיעה בקידום או בתנאי העבודה, פגיעה במוניטין ואף לפיטורין.
 

מסיבה זו בדיוק, אוסר החוק על קיום יחסים מכל סוג בין עובדים בכירים לעובדים, שכן יחסים שכאלו עלולים להיחשב להטרדה מינית, מנקודת הנחה שבסיטואציה מסוג זה, ההסכמה שניתנת לקיום היחסים איננה בהכרח נובעת מתוך רצון חופשי. עו"ד סיוון כהן מוסיפה שחלק לא מבוטל מהתיקים שנפתחים כיום בתחום ההטרדות מיניות, עוסקים במקרים שאירעו במקום העבודה המשותף.

אחריותו של המעסיק למניעת הטרדות מיניות או התנכלויות על רקע מיני

בחלק מהמקרים שנמנו כאן ייחשבו המעשים כהטרדה מינית רק במידה והמוטרד הראה למטריד שאינו מעוניין בהן, כמו לדוגמה הצעות חוזרות ונשנות שמתאפיינות בנופך מיני. יחד עם זאת, כשמדובר בהצעות המתקיימות במסגרת יחסי עבודה תוך כדי ניצול המרות, ייחשב הדבר להטרדה מינית בעבודה גם אם המוטרד לא סרב מפורשות להצעות האמורות. 

מאחר ומקום העבודה ידוע ככר פורה להטרדות מיניות, מגדיר המחוקק את הצעדים שעל המעסיק לנקוט למניעת התנכלויות והטרדות מיניות ולטיפול במקרים לאחר שהתרחשו, כמו פרסום הכללים הקבועים בחוק במקום נגיש ובולט, מינוי אחראי לבירור תלונות על התנכלות ואו הטרדה מינית בעבודה, הקפדה על טיפול מהיר ויעיל בתלונות שמוגשות וכן הלאה.

חשוב לציין שמעשים המסווגים בקטגוריה של הטרדה מינית בעבודה, לא נחשבו בעבר לעבירה על החוק, ואף זכו לעתים קרובות ליחס סלחני או להתעלמות מצד החברה. המהפכה המשפטית והציבורית בתחום התחוללה לפני כשלושה עשורים בקירוב, במסגרת החוק לשוויון ההזדמנויות במקום העבודה שנחקק בשנת 1988, ושהכשיר את הקרקע לחקיקת החוק למניעת הטרדות מיניות.
 

כיום נחשב החוק הישראלי לאחד מהמתקדמים בעולם, והוא מגדיר בפירוט את הצעדים בהם נדרש המעסיק לנקוט הן למניעתן של הטרדות מיניות או התנכלויות על רקע מיני והן לטיפול במצבים הללו לאחר שהתרחשו. ראוי להדגיש שהאחריות חלה על המעסיק לא רק בשעות העבודה הרשמיות ואו במקום בעבודה, אלא בכל מקום וזמן שניתן לייחס להגדרה "מסגרת העבודה".

 

האפשרויות המשפטיות שבהן ניתן לנקוט במקרה של הטרדה מינית בעבודה


ראוי להבהיר שבמקרה של הטרדה מינית בעבודה, עומדות בפני הנפגע או הנפגעת מספר אפשרויות משפטיות שונות, וניתן לנקוט באחת או בכמה מהן במקביל למיצוי הדין עם המטריד. אחת מהאפשרויות היא הגשת תלונה במקום העבודה ונקיטה בהליכים משמעתיים כנגד המטריד. אפשרות נוספת היא להגיש את התלונה בבית הדין לעבודה. 

הגשת תלונה למשטרה תוביל לפתיחה בהליך פלילי כנגד המטריד, כשבמקרה של הרשעה העונש המרבי עומד על שנתיים מאסר בפועל. עם זאת, חשוב לציין שעל פי רוב נוהג בית המשפט להסתפק בהטלת מאסר על תנאי. ניתן גם להגיש תביעת נזיקין כנגד המטריד בבית משפט לעניינים אזרחיים ולקבל פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום מרבי של 120,000 שקלים, ופיצוי גבוה יותר במקרים של נזקים מוכחים (נזק נפשי, כלכלי, משפחתי וכדומה).
 

כול מה שצריך לדעת על הטרדה מינית בעבודה

מסקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שבשנת 2017 לבדה, הוטרדו מינית למעלה מ- 96,000 נשים, כששליש מהמקרים (כ- 29,000) סווגו כהטרדה מינית בעבודה. מקום העבודה ידוע ככר פורה לאינטראקציה טבעית בין גברים לנשים, ולא אחת נרקמת מערכת יחסים אינטימית שמתפתחת מתוך הסכמה הדדית בין הצדדים. אלא שלעתים עלול מקום העבודה להוות כר פורה להיווצרות תופעה של הטרדות מיניות. 

 

סעיף 3 בחוק למניעת הטרדה מינית משנת התשנ"ח- 1998 קובע רשימה של התנהגויות שכל אחת מהן מוגדרת כהטרדה מינית, החל מהתייחסות משפילה ומבזה כלפי אדם ביחס למינו, מיניותו ואו נטייתו המינית, ועד להצעות חוזרות המתאפיינות בנופך מיני, על אף שהאדם אליו מופנות ההצעות הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות.

 

הטרדה מינית על רקע יחסי סמכות ומרות

בקטגוריה זו נמנים מעשים מגונים כפי שמפורטים בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין או סחיטה באיומים, כשנכפה על המוטרד לבצע מעשה בעל אופי מיני. עורכת הדין סיוון כהן מציינת שכשמדובר בהטרדה מינית בעבודה, המחוקק עושה אבחנה ברורה בין מקרים המתרחשים על רקע יחסי סמכות ומרות לבין אלו המתרחשים בקרב העובדים. 

 

במידה וההטרדה מתבצעת בין עובדים, נדרש המוטרד להתנגד להצעה ולסרב לה במפורש, ורק במקרה שההתנהגות נמשכת, תיחשב ההתנהגות להטרדה מינית. עם זאת, כשמדובר ביחסי סמכות ומרות, שאז אמירות, הצעות והתנהגות עם אופי מיני, כמו גם סחיטה באיומים ומעשים מגונים, במידה ואלו מתבצעים במסגרת יחסי עובד מעביד, הם ייחשבו להטרדה מינית, אף בנסיבות שבהן המוטרד לא הביע את התנגדותו באופן מפורש.

 

הדרכים שבהן ניתן לנקוט במקרה של הטרדה מינית בעבודה

במקרה של הטרדה מינית בעבודה ישנם 3 מסלולים שבהם אפשר לפעול, ולמוטרדת ניתנת הבחירה לפעול באחד מהם או בכולם, בהתאם לשיקול הדעת. האופציה הראשונה היא המסלול הפלילי, על ידי הגשת תלונה במשטרה. התלונה עשויה להביא להגשת כתב אישום כנגד המטריד וניהול משפט פלילי. העונש העומד על עבירה זו הוא עד שנתיים מאסר בפועל. 

 

העונש על התנכלות בעקבות ההטרדה המינית הוא עד ארבע שנות מאסר. במידה וההטרדה המינית מסווגת כמעשה מגונה או מלווה בסחיטה באיומים, שאז העונש עשוי להגיע אף לשבע שנות מאסר. קיימת גם אפשרות להגשת תביעה אזרחית כנגד המטריד בבית הדין לעבודה ואו לפנות במקום העבודה אל האחראי למניעת הטרדה מינית ולהגיש תלונה בעל פה או בכתב.

 

הטרדה מינית בעבודה | עורך דין סיוון כהן

 

מאמרים דומים
המדריך המשפטי - ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ
המדריך המשפטי - ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

מעוניינים לבחון אפשרויות לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ? צו עיכוב יציאה מהארץ מהווה כלי שהופקד בידי בתי המשפט, הפרקליטות והמשטרה, והוא נועד למנוע מהאדם שכנגדו הוצא צו לצאת מגבולות המדינה

קרא עוד >
 הסתבכתם בפלילים? זומנתם לחקירה משטרתית? כדאי לכם להיוועץ בעו"ד פלילי!
הסתבכתם בפלילים? זומנתם לחקירה משטרתית? כדאי לכם להיוועץ בעו"ד פלילי!

הסתבכתם בפלילים? זומנתם לחקירה משטרתית? הוחלט להגיש כנגדכם כתב אישום? כדאי לכם להיוועץ בהקדם האפשרי עם עו"ד פלילי!

קרא עוד >
עורך דין פלילי באשדוד: עצות זהב בנוגע לחקירה פלילית
עורך דין פלילי באשדוד: עצות זהב בנוגע לחקירה פלילית

הגעה לחקירה בליווי עורך דין פלילי באשדוד או בכל מקום ברחבי הארץ תמנע תרחישים מכל סוג שמטרתם להוציא מהנחקר מידע מפליל שעלול, כאמור לשמש כנגדו.

קרא עוד >
ממליצים
qoutes
עו"ד סיוון כהן שלום רב

תודה לך על הערב המעניין והחשוב בנושא – הדין הצבאי שהתקיים בלשכתינו.

qoutes
qoutes
ישראל

סיון בוקר טוב, לאחר ההתרגשות הגדולה אתמול בבית המשפט התפניתי להגיד כמה מילים. ב6 לדצמבר כאשר נעצרתי חשבתי שחרב עלי עולמי כשפניתי אליך מאותו רגע הרגשתי שיש סיכוי שלא אאבד את כל עולמי. כשישר הגעת תוך זמן קצר, מיד הרגעת אותי יצרת קשר אם אישתי וגם אותה הרגעת כל המצב נראה אחרת. לאורך כל הדיונים בבית המשפט נלחמת עבורי כלביאה כאילו אני הלקוח היחיד שלך. לא ויתרת על הזכויות שלי ראיתי את ההערכה שבית המשפט רוכש לך וידעתי שאני בידיים מיומנות. לסיום, אני אסיר תודה על הטיפול בתביעה נגדי ועל אנושיות והרצון לעזור לאורך כל הדרך.
בברכה והמון תודה

 

qoutes
qoutes
תודה סיוון

הלב סגור ולא מאמין באמונה ורק לפעולות שלך יש את המפתח בתים קטנים של אמונים את בונה בגישתך הבלתי מתפשרת - נדמה כאילו את לוחמת... תודה רבה לך יקירה את מלאה בחן וקסם תהיי בריאה וחזקה ויפה כמו שאת מיוחדת ויחידה תזכי לקבל את התמיכה והכוחות מהסביבה, לא פחות ממה שאת נותנת".

qoutes
qoutes
תודה לך

תודה לך את אלופה ברמות בלי קשר להיותך עורכת דין.. מקווה שלא נצטרך להשתמע יותר אבל אם זו רק את

qoutes
השאירו פרטים בכדי ליצור קשר
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי