נייד: 050-3558826  משרד: 03-5075051    العربية English | PусскийFrançais

פסילת רישיון עד תום ההליכים

עורך דין - תחומים » עורך דין תעבורה » פסילת רישיון עד תום ההליכים
 

במספר לא מבוטל של מקרים, בהם מבצע אדם עבירת תעבורה וכאשר מוגש כנגדו כתב אישום בגינה, יכול ואף תוגש כנגדו בקשה לפסילתו מלהחזיק ברישיון נהיגה עד תום ההליכים.

סעיף 46 לפקודת התעבורה מקנה לבית המשפט את הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה של אדם אשר הוגש כנגדו כתב אישום, בגין ביצוע עבירות תעבורה עד תום בירור ההליכים בעניינו.

לשון הסעיף, המצויה תחת הכותרת "פסילה עד גמר הדין" קובעת כדלקמן:

" היה היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או קצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח, משוכנע שיש יסוד מספיק להאשים בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב בעבירה שסעיפים 35 עד 42 או 43, 44, ו-44א חלים עליה, והגיש לבית המשפט המוסמך לדון באותה עבירה בקשה לפסול את בעל הרשיון מהחזיק בו - רשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיון עד לגמר בירור דינו, או עד שתבוטל הפסילה לפי הסעיפים 50-48."


כפי האמור בסעיף החוק המנחה לעניין זה, פסילת רישיון עד תום ההליכים, הינה תולדה של בקשה המוגשת על-ידי תובע שהוסמך לכך. לרוב, במקרים בהם הנהג כבר נמצא בפסילה מנהלית.
מצב בו תוגש בקשה לפסילת רישיון נהיגה של אדם עד תום ההליכים, כאשר רישיונו של אותו אדם לא נפסל מנהלית – הינה , בקשה חריגה.

דיון בבקשה לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים של אדם, ייערך בבית המשפט אליו הוגש כתב האישום בגין עבירת התעבורה.

העקרונות המנחים בפסילת רישיון עד תום ההליכים

העקרונות אשר מנחים את בית המשפט בבחינת בקשת פסילת רישיון עד תום ההליכים הינם נסיבות ביצוע העבירה, התשתית הראייתית אותה הניחה התביעה ושאלת מסוכנותו של אותו נהג.

א. תשתית ראייתית ונסיבות ביצוע העבירה – בדיוק כפי שמתנהל דיון במעצרו של אדם עד תום ההליכים, המתקיים במשפט הפלילי. גם כאן, בית המשפט בוחן את התשתית הראייתית אותה הניחה התביעה בפניו והאם יש בה, ולו לכאורה, להביא להרשעתו של אותו נהג בביצוע העבירה.

ב. מסוכנות הנהג – בית המשפט בוחן האם נסיבות ביצוע העבירה קובעות כי עסקינן בנהג מסוכן, אשר בעצם עלייתו לכביש יש כדי לסכן את שלום הציבור. מסוכנות זו, יכול ותלמד מחומרת העבירה בה הואשם אותו נהג, מעברו התעבורתי והפלילי ומנסיבות חריגות אשר אפפו את המקרה.

תקופת הפסילה

סעיף 50 (ב)לפקודת התעבורה קובע כי פסילת רישיון נהיגה של אדם עד תום ההליכים תהא למשך חצי שנה, אולם לבית המשפט הסמכות להאריך את תקופת הפסילה.

בית המשפט העליון קבע בבש"פ 7646/00 מדינת ישראל נגד בשארה חינאווי כי ראוי להימנע מפסילת רישיון נהיגה שהיא מעבר לחצי שנה. כיום, בית המשפט קובע תקופת פסילה, כאשר בסמוך לתום התקופה, תבחן האפשרות לבטל הפסילה או להאריכה.

ישנה חשיבות ממשית בשכירת שירותיו של עו"ד מומחה בפלילי ובתעבורה לצורך ייצוג בהליך של פסילת רישיון עד תום ההליכים. עו"ד מנוסה יידע לסקור את חומר הראיות, למצוא בו כשלים ולהציגם בפני בית המשפט ובכך, למנוע פסילת רישיון עד תום הליכים של אותו אדם.

עו"ד סיוון כהן, הינה מומחית לדין הפלילי ולדיני תעבורה וייצגה רבות, בהליכים מעין אלה.

 
 
נתפסתם נוהגים בשלילת רישיון? במהירות מופרזת? אתם חייבים עורך דין לתעבורה נתפסתם כשאתם נוהגים בשלילת רישיון? מהירות מופרזת? נהיגה בשכרות? אזי קרוב לוודאי שאתם נזקקים לשירותיו של עורך דין לתעבורה לצורך מתן ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי. קרא עוד
שוטר עצר אותך לבדיקת גילוי אלכוהול – האם כדאי לך לסרב להיבדק? המון נהגים נקלעים לדילמה כאשר הם נדרשים לעבור בדיקה לגילוי אלכוהול על-ידי שוטר. רובם ישאלו האם כדאי לי לסרב לבדיקה? קרא עוד
נהיגה ללא רישיון בהתאם לסעיף 10 א בפקודת התעבורה נהיגה ללא רישיון מוגדרת כעבירה חמורה ביותר בהתאם לסעיף 10 א בפקודת התעבורה, שלפיה "לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג קרא עוד
צור קשר 050-3558826