נייד: 050-3558826  משרד: 03-5075051    العربية English | PусскийFrançais

תחום המשפט הפלילי

עורך דין - תחומים » תחום המשפט הפלילי » תחום המשפט הפלילי
 

המשפט הפלילי מהווה אחד מענפי המשפט הרבים בשיטת המשפט הישראלית ועניינו בהסדרת חיי החברה. המחוקק ביקש להסדיר נורמות התנהגותיות מקובלות בחברה, תוך שהוא אוסר התנהגויות שליליות המהוות עבירה על החוק הפלילי.
המעשים המוגדרים כעבירות פליליות גובשו לתוך ספר החוקים כאשר החוק המנחה לעניין זה הינו חוק העונשין התשל''ז – 1977, בו מוגדרות מרבית העבירות הפליליות. אדם אשר מפר את הוראותיו של חוק זה, עלול לעמוד לדין בגין ביצוע עבירה פלילית וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.

 

שלבי ההליך הפלילי


הליך הפלילי מורכב ממספר שלבים עיקריים:

  1. הליך החקירה – ההליך הפלילי נפתח לרוב בהגשת תלונה למשטרה ובעקבותיה, נפתחת חקירה משטרתית. בשלב זה, המשטרה מנסה לאתר חשודים פוטנציאלים בביצוע העבירה נשוא התלונה ואף יכול ויהיו חשודים אשר יעוכבו או ייעצרו לצורכי חקירה. זהו השלב הראשוני אך החשוב ביותר שכן, זהו שלב איסוף הראיות על-ידי רשויות החקירה על בסיסן, יוחלט האם יש מקום להעמיד את החשודים לדין.
  2. העמדה לדין – בתום החקירה המשטרתית, תעביר היחידה החוקרת את חומר הראיות אשר נאסף במהלך החקירה לפרקליטות או לתובע משטרתית אז יוחלט אם על בסיס חומר הראיות שנאסף יש מקום להגיש כנגד החשודים כתב אישום.
  3. מעצר עד תום ההליכים – במקרים מסוימים, כאשר קיימות ראיות לכאורה לביצוע העבירות המנויות בכתב האישום וכאשר נשקפת מסוכנות מן הנאשם, בית המשפט יכול להחליט לעצור את הנאשם עד תום משפטו. לבית המשפט נתון שיקול הדעת האם ניתן לשחררו תוך הטלת מגבלות ותנאים.
  4. המשפט הפלילי – הקראה – המשפט הפלילי נפתח בהקראת כתב האישום לנאשם על-ידי בית המשפט. הנאשם מתבקש להשיב להאשמות שהועלו נגדו בכתב האישום. בשלב זה הנאשם יכול לכפור בעובדות כתב האישום, להודות או שלא להשיב כלל.
  5. שלב בירור האשמה – שלב זה רלבנטי רק לנאשם אשר כפר בעובדות כתב האישום. בשלב זה מובאות הראיות בפניי בית המשפט. שלב זה מורכב מפרשת תביעה – בה התביעה מציגה תחילה את עדי התביעה – ומפרשת הגנה – בה הסנגור מציג את עדיי ההגנה.
  6. הכרעה הדין – לאחר שבית המשפט נחשף לראיות על-ידי הצדדים ולאחר ששקל אותן מכריע הוא בדבר זיכויו או הרשעתו של הנאשם. 
  7. גזר הדין – נאשם אשר הורשע על-ידי בית המשפט יתקיים בעניינו דיון לעניין העונש. בשלב זה התביעה וההגנה תבאנה ראיות לעניין העונש. בשלב זה יכולים להציג תסקיר שירות מבחן לעניין הנאשם ולעניין העונש שראוי ויוטל עליו.
  8. ערעור – זכות הערעור על פסק דין ניצבת הן לתביעה והן לסנגוריה. נאשם החולק על הרשעתו בדין ו/או על העונש אשר הושת עליו יכול להגיש את ערעורו תוך 45 ימים מיום מתן גזר הדין.
 
 
זומנתם לחקירה משטרתית? כדאי לכם להיוועץ בעורכי דין פליליים! היוועצות עם אחד מעורכי דין פליליים בטרם החקירה המשטרתית עשויה לא זו בלבד שהיא מכינה את החשוד מבחינה נפשית לקראת החקירה, אלא גם מקנה לו כלים שיסייעו לו לברור את דבריו באופן שימנע ממנו להתחרט על שנאמרו לאחר מכן. קרא עוד
3 נקודות לתשומת לב בעת בחירת עו"ד פלילי במרכז כאשר אנו נדרשים לשכור את שירותיו של עו"ד פלילי במרכז אנו עשויים למצוא את עצמנו מבולבלים מול ההיצע הגדול של עורכי דין העובדים במרכז הארץ. קרא עוד
לשתוק או לא לשתוק? עו"ד פלילי במרכז לשירותך חקירה פלילית אינה חוויה נעימה אף פעם, גם אם אינכם הנאשמים, בוודאי לא אם מדובר בפגישתכם הראשונה עם חדר החקירות, וזאת יגיד לכם כל עו"ד פלילי במרכז. קרא עוד
צור קשר 050-3558826