נייד: 050-3558826  משרד: 03-5075051    العربية English | PусскийFrançais

מעוניינים לדעת איך סוגרים תיק פלילי במשטרה? הגעתם למקום הנכון!

עורך דין - תחומים » מאמרים » מעוניינים לדעת איך סוגרים תיק פלילי במשטרה? הגעתם למקום הנכון!
 

מעוניינים לסגור תיק פלילי מחוסר אשמה? אזרחים לא מעטים מחזיקים ברישום משטרתי שפוגע בשמם הטוב ומונע מהם לעסוק במגוון עיסוקים ומקצועות הדורשים רישוי, זאת בנוסף לסטיגמה של החברה ביחס אליהם.
 

עורכת דין סיוון כהן מסבירה שכל אדם שנחקר במשטרה תחת אזהרה ונפתח כנגדו תיק פלילי, יכול לגשת לאחת מתחנות המשטרה אשר פרוסות בכל ברחבי הארץ ולבקש שינפיקו לו תדפיס רישום פלילי במטרה לברר את הסטטוס של התיק. ניתן לברר ולעקוב אחר הטיפול בתיק דרך הפרקליטות או קצין החקירות בתחנה שבה נוהלה החקירה באמצעות הצגת מספר התיק שנפתח.
 

התיק המשטרתי הפלילי עשוי להימצא בסטטוס של תיק מב"ד (ממתין לבירור דין), כלומר תיק שטרם הוחלט על סגירתו או שטרם הבשיל עד לכדי כתב אישום, או שנסגר בשל היעדר אשמה פלילית, חוסר ראיות או חוסר עניין ציבורי.

 

היעדר ראיות מספיקות או חוסר עניין ציבורי

תיק פלילי | סיוון כהן משרד עורכי דין פלילייםכאמור, סגירתו של תיק פלילי יכול להיעשות לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי באחת משלוש עילות שונות. עורכת דין סיוון כהן מסבירה שמשמעות הביטוי "היעדר ראיות מספיקות" היא שלמשטרה אין חומר ראיות מספק שיכול להביא לכדי הרשעתו של אדם בעבירה מסוימת. סגירת תיק פלילי בשל "היעדר עניין לציבור" חלה בנסיבות שבהן מגיעה המשטרה לקביעה שאין כל תועלת ציבורית בהעמדת האדם לדין.
 

מדובר בדרך כלל במקרים שבהם ישנן, אמנם, ראיות המצביעות שהחשוד אכן עבר את העבירות שהמשטרה מייחסת לו, אך בנסיבות העניין הספציפי גובר האינטרס הציבורי של אי העמדה לדין, אם בשל חומרת העבירה או הנזק שנגרם בגינה ואם בשל שיקולים אחרים.

 

סגירת תיק מחוסר אשמה פלילית

תיק שנסגר מהיעדר אשמה פלילית מעיד שאין כל ראיה שיכולה לקשור את החשוד לביצוע העבירה, והוא צפוי להימחק לחלוטין מרישומי המשטרה, זאת להבדיל מהעילות של "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור" שאינן נמחקות מרישומי המשטרה ומותירות ספק באשר לחפותו של האדם.
 

ניתן להביא לסגירתו של תיק פלילי מחוסר אשמה פלילית באמצעות הפניית בקשה לרשות התובעת או לקצין החקירות ביחידה שבה נפתח התיק בטענה שאין בסיס לחשד שהועלה.
 

מומלץ לפנות בבקשה לסגירת התיק בגין חוסר אשמה פלילית באמצעות עורך דין פלילי, על מנת להבטיח שהתיק אכן ייסגר ויימחק מרישומי המשטרה, ולא יותיר כתם וספקות באשר לחפותו של האדם. במקרים מסוימים ניתן להביא לשינוי עילת סגירת התיק הפלילי כמו בנסיבות של ראיות סותרות חזקות, אך כדאי להסתייע בעורך דין פלילי לצורך זה.

 

 

 
צור קשר 050-3558826