נייד: 050-3558826  משרד: 03-5075051    العربية English | PусскийFrançais

חופשות אסירים

עורך דין - תחומים » עורך דין מנהלי » חופשות אסירים
 

חופשות אסירים | סיוון כהן משרד עורכי דיןהמקור החקיקתי המסדיר את נושא חופשות אסירים מהכלא בישראל הינו פקודת הנציבות מס' 04.40.00.

חופשה מהכלא איננה זכות המוקנית לאסיר כי אם  טובת הנאה הניתנת ברשות בלבד, לפי שיקול דעת הממונים.

אישור החופשה ע"י שירות בתי הסוהר יקבע לפי  ארבעת הפרמטרים הבאים:

 

 

א.סוג העבירה טיבה ונסיבותיה וכן סיווג לקטגוריה המאפשרת חופשה

סיווגו הראשוני של האסיר יעשה מיד עם כניסתו לכלא בהתחשב ב:סוג העבירה, מסוכנות לציבור, משך תקופת המאסר, עבר פלילי נסיונות לבריחה וכו'

אסיר הנידון לתקופה ממושכת (מעל לשנה) או אסיר המעורב בעבירות מין או אלימות במשפחה

בהתאם להחלטת אח"מ/ קמב"ס ישוייך לאחת מן הקטגוריות הבאות:

  • אסירים שאין להוציאם לחופשה משיקולים של סכנה לשלום הציבור או המדינה

ב1- אסירים שכל יציאה שלהם כפופה לאישור אח"מ/קמב"ס וכפופה לתנאים מגבילים

ב2- אסירים שניתן לאשר את יציאתם בכפוף לתנאים מגבילים אך לא נדרש אישור פרטני

יש לציין כי יציאה לחופשה של אסירים השפוטים בשל עבירות מין מותנית  נוסף על כך, בקבלת חוות דעת מטעם מעריך מסוכנות. יציאה לחופשה של אסירים השפוטים בגין אלימות במשפחה תלויה בקבלת חוות דעת של הועדה להערכת מסוכנות או הועדה לאלימות במשפחה זאת, בכפוך לסיווגם כאסירי אלמ''ב.

 

ב. ריצוי תקופת מאסר מינימלית

ניתן לשקול הוצאת אסיר לחופשה רק לאחר שריצה לפחות רבע מזמן מאסרו  (מה שמכונה מועד 'שבירת רבע') ובלבד שתקופה זו לא תפחת מחודשיים ויתרת המאסר עד לסיום 2/3 לא תעלה על 15 שנה.

במידה והאסיר היה עצור עד לתום הליכים ונקבע כי תקופה זו תחשב כחלק ממאסרו תלקח בחשבון תקופה זו לצורך חישוב רבע מתקופת המאסר.

 

ג. תפקוד חיובי של האסיר בבית הסוהר

פרמטר חשוב נוסף שילקח בחשבון הוא תפקודו החיובי של האסיר בבית הסוהר. תפקוד חיובי בדרך כלל,יבחן לפי התנאים הבאים: אין מידע הקושר את האסיר להתנהגות שלילית בבית הסוהר המהוה עבירת בית סוהר או עבירה פלילית, השתתפות במסגרת טיפולית במידה והוצעה לאסיר תכנית שכזו, שמירה על רצף עבודה סדיר במידה והאסיר שובץ לעבודה, התמדה במסגרת לימודית במידה ושובץ באחת כזו, שמירה על סדרי משטר המשמעת וסדר היום בבית הסוהר . בנוסף לכל  האמור, על האסיר להביע נכונות בכתב למתן בדיקת שתן לגילוי סמים בכל עת שידרש ובכלל זה, לפני היציאה לחופשה ובחזרה ממנה.

 

ד. מידת הסכנה הנשקפת לציבור מן האסיר במהלך החופשה והסיכוי שלא ישוב ממנה.

אישור החופשה מאושר בין היתר בהתאם לרמת מסוכנתו הציבורית של האסיר ובהתחשב בסיכויי שלא ישוב לבית הסוהר בתום החופשה.

 

תנאים מנהליים נוספים ליציאה לחופשה

  1. קבלת חוות דעת הועדה הממליצה לחופשה ראשונה שתתייחס למידת המסוכנות הנשקפת מהאסיר לציבור בעת חופשתו ולסיכויים שהאסיר לא יתייצב לריצוי המשך תקופת המאסר
  2. קבלת חוות דעת מטעם מפקד בית הסוהר בו מרצה האסיר את מאסרו הכוללת בין היתר חוות דעת מקצין המודיעין לעניין תפקוד האסיר בבית הסוהר.
  3. קבלת חוות דעת מטעם העובד הסוציאלי בבית הסוהר בדבר השתתפות האסיר בתכנית טיפולית אשר הוצעה לו וההשפעה של החופשה על ההליך הטיפולי.

 

חופשה מיוחדת

לפי ס' 36(א) לפקודת בתי הסוהר רשאי השר בהתאם לבקשת אסיר לאשר חופשה מיוחדת שלא תעלה על 96 שעות. תקופת המאסר לא תוארך בשל חופשה זו.

אסיר רשאי לבקש אישור יציאה לחופשה מיוחדת רק בשל הנסיבות הנ"ל:

א)ברית מילה/ זבד הבת – לרגל הולדת בנו או בתו של האסיר.

ב) פדיון בן בכור של האסיר.

ג) בת/בר מצווה- של בן או בת האסיר.

ד) נישואין- לרגל טקס נישואי האסיר או נישואי קרוב משפחה מדרגה ראשונה של האסיר.

ה) מחלה אנושה- ביקור קרוב משפחה מדרגה ראשונה החולה במחלה אנושה.

ו) לוויה- במקרה של פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה של

האסיר.

ז) אבל- במקרה של פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

משך החופשה יתחשב במנהגי הדת של האסיר.

ח) עליה לקבר- עליה לקבר קרוב משפחה מדרגה ראשונה ביום השלושים לפטירתו לגבי אסיר יהודי. לגבי אסירים בני דתות אחרות יום עליה לקבר בהתאם למנהגי דתם.

ט) אזכרה- אזכרה ביום השנה הראשון לפטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה באישור רב בית הסוהר.

י) הכנת תכנית שיקום לאחר שחרור- לצורך מפגש להכנת תכנית שיקום לאחר שחרור, על פי המלצת קצין שיקום או ראש תחום עו"ס או קצין אסירים או רב בית הסוהר.

יא) הליכי משפט - לצורך התייצבות בבית משפט אזרחי למתן עדות או לדיון אליו זומן כבעל דין.

יב) רפואה- לצורך קבלת טיפול רפואי מחוץ לבית הסוהר, בתנאי שרופא שב"ס קבע שהאסיר זקוק לטיפול כאמור והטיפול אינו יכול להינתן באלו ממתקני שב"ס. במקרה של היזקקות ליותר מטיפול רפואי אחד, נדרשת

חוו"ד רופא המחוז.

יג) נסיבות הומניטאריות חריגות ומיוחדות.

יודגש כי החלטת שירות בתי הסוהר שלא לשלב אסיר בסבב חופשות אסירים או לחלופין  שלא להתיר יציאה לחופשה מיוחדת  ניתנת לערעור קרי, זכותו של אסיר לעתור לבית משפט המחוזי המצוי באזור שיפוט בו מצוי מתקן הכליאה של האסיר. מדובר בעתירה אשר יש בה כדי לבחון את סבירות החלטת שירות בתי הסוהר המהווה החלטה מנהלית וכפופה לכללי המשפט המנהלי.

עו''ד פלילי מנוסה המתמחה בייצוג אסירים ידע לתת את הליווי המשפטי הנכון לאסיר עד ליציאתו לחופשה הראשונה מן הכלא.

עו''ד סיוון כהן בעלת ניסיון רב בייצוג האסירים, בליווים דרך הגשת בקשתם ליציאה לחופשה ובהגשת עתירות כנגד שילובם של אסירים בסבב החופשות ואי התרת יציאתם לחופשה מיוחדת.

 
צור קשר 050-3558826