נייד: 050-3558826  משרד: 03-5075051    العربية English | PусскийFrançais

עבירת איומים

עורך דין - תחומים » תחום המשפט הפלילי » עבירת איומים
 

אנשים נורמטיביים רבים נוקטים בלשון מאיימת מבלי לדעת כי עוברים הם על החוק וכי איומים, מכל סוג, מהווים עבירה פלילית. 

מהו הוא איום?

סעיף 192 לחוק העונשין קובע כי:

"המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים".

נקבע כי האיום צריך שיהיה רציני וממשי, להבדיל מאיום סרק חסר משמעות.

המבחן לקביעה מהו איום (היסוד העובדתי שבעבירה) הינו מבחן אובייקטיבי של האדם הסביר – האם האדם הסביר באותה סיטואציה היה חש מאוים.

חשוב לציין כי אפילו אם לא היה באיום כדי להטיל מורא על האדם הספציפי, אפשר ויהא בו כדי לבסס הרשעה בעבירת איומים, אם הוא עונה על המבחן האובייקטיבי של הטלת מורא על האדם הסביר.

ברע"פ שמואל לם נ' מדינת ישראל נקבע כי "...הקביעה אם תוכן הביטוי הוא מאיים נעשית על פי אמת מידה אובייקטיבית. הבחינה נעשית מנקודת מבטו של האדם מן הישוב, המצוי בנסיבותיו של המאוים...לפיכך, על מנת לקבוע אם תוכן הביטוי עולה כדי איום, על בית המשפט לבחון "אם יש בדברים כדי להטיל אימה בלבו של אדם רגיל מן היישוב בנסיבותיו של האדם שנגדו הופנה האיום"... בחינת תוכנו של הביטוי אינה מתבצעת באופן המנותק מן הנסיבות אלא בתוך ההקשר בו ניתן הביטוי..."

 

מבחינת היסוד הנפשי, לשון החוק מציינת כי נדרשת "כוונה", מאחר ומדובר בעבירה התנהגותית. משמעות הדברים הינה כי נדרשת מטרה או שאיפה להשגת היעד, קרי, כי קיימת סבירות שהאיום ימומש.

היסוד הנפשי מתחלק לשניים: האחד- הוכחת מודעות מצד מבצע העבירה לטיב המעשה ולקיום הנסיבות והשני- הדרישה כי מעשה האיומים ייעשה "בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו".

 

מתי איום ייחשב לאיום ומתי לאזהרה או עצה?

בע"פ 103/88 נקבע מבחן עזר, "מבחן השליטה" וכך נאמר שם:

"... איום עצמו זו התנהגות, בדרך כל שהיא, העלולה לנטוע בלבו של אדם רגיל, פחד או חרדה. המבחן לקיומו של רכיב זה הוא אובייקטיבי.. לעניין זה יש להבחין בין איום לבין מתן אזהרה או עצה... קו הגבול בין איום לבין אזהרה אינו מדויק. דומה כי ניתן להיעזר במבחן העזר הבא: אם יש לדובר שליטה או השפעה על אפשרות התממשות האזהרה – יש לראותו כמאיים ולא כמזהיר..."

אז מה עליי לעשות אם זומנתי לחקירה בגין עבירת איומים או אם הוגש נגדי כתב אישום בגין עבירת איומים?

פנה ישירות למשרד עורכי דין פליליים מנוסים בתחום אשר ילוו אותך החל משלב החקירה ובניהול ההליך הפלילי כולו. עו"ד פלילי מנוסה ידע לבחון את הראיות והמצב המשפטי ולסייע לך בניהול ההליך בהצלחה.

עבירת איומים | סיוון כהן משרד עורכי דין פליליים

 
 
נתפסתם נוהגים בשלילת רישיון? במהירות מופרזת? אתם חייבים עורך דין לתעבורה נתפסתם כשאתם נוהגים בשלילת רישיון? מהירות מופרזת? נהיגה בשכרות? אזי קרוב לוודאי שאתם נזקקים לשירותיו של עורך דין לתעבורה לצורך מתן ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי. קרא עוד
עורך דין פלילי באשדוד: עצות זהב בנוגע לחקירה פלילית הגעה לחקירה בליווי עורך דין פלילי באשדוד או בכל מקום ברחבי הארץ תמנע תרחישים מכל סוג שמטרתם להוציא מהנחקר מידע מפליל שעלול, כאמור לשמש כנגדו. קרא עוד
עורך דין פלילי בתל אביב: שליטה נרחבת בסדר הדין הפלילי וחוק העונשין עורך דין פלילי בתל אביב או בכל מקום אחר ברחבי הארץ, מסווג כאיכותי במידה והוא ניחן בכישורים המאפשרים לו לרדת אל עומקן של הפרשנויות, ובה בעת להבין ללבו של לקוחו ואת הנסיבות המקלות שהובילו לביצוע דבר העבירה. קרא עוד
צור קשר 050-3558826