נייד: 050-3558826  משרד: 03-5075051    العربية English | PусскийFrançais

הטרדה מינית בעבודה: תופעה שכיחה ומטרידה

עורך דין - תחומים » עורך דין עבירות מין » הטרדה מינית בעבודה: תופעה שכיחה ומטרידה
 

הטרדה מינית בעבודה | סיוון כהן משרד עורכי דיןהטרדה מינית בעבודה הפכה לתופעה שכיחה ומטרידה. בכדי לנסות ולהילחם במגמה ההולכת וגוברת של הטרדות מיניות, בשנת 1998 פורסם החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ''ח - 1998  ואשר מטרתו העקרית הינה '"לאסור על הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של האדם, חירותו ופרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים"

סעיף 4 לחוק למניעת הטרדה מינית קובע  את איסור ההטרדה לפיו: "לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו". החוק מגדיר כהטרדה אחד מכל ששת המעשים הבאים:

 1. סחיטה באיומים כאשר המעשה אותו נדרש האדם לעשות הוא בעל אופי מיני.
 2. מעשים מגונים כמפורש בחוק העונשין התשל''ז - 1977. לדוגמא: מגע לשם גירוי מיני ללא הסכמה.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות.
 4. התיחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו כאשר האדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
 • לעניין "התייחסות חוזרות" או "הצעות חוזרות" נקבע בפסיקה (ע"ע 432/07 פלונית נ' אלמוני) כי אינן צריכות להתקיים באירועים נפרדים אלא יכולות להתרחש באופן חוזר  באותו הזמן והמקום.
 1. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו לרבות נטייתו המינית.
 2. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

העונש הקבוע בחוק הינו 2 שנות מאסר בגין הטרדה מינית, 3 שנות מאסר בגין התנכלות ו4 שנים בגין הטרדה מינית והתנכלות.

 

הטרדה מינית בעבודה

בשנים האחרונות המודעות לנושא הטרדות מיניות הולכת וגוברת בישראל,כמו גם ההכרה בכך שהמעשה יכול לקרות בכל מקום ובכל שעה אף במקומות שנחשבים הבטוחים ביותר עבורנו כמו מקום העבודה. בשנת 2010 למעלה מ40% נשים דיווחו כי בשלב כזה או אחר חוו הטרדה מינית במקום עבודתן.

כיוון שכיום סיטואציות של הטרדות מיניות במקום העבודה אינן בגדר תופעה נדירה ראה המחוקק לנכון להגן על ציבור העובדים/ות כאשר הוא מטיל אחריות ישירה על המעסיק במקרים של הטרדות או התנכלויות באופן הבא:

ראשית, ס' 7 לחוק קובע כי על המעסיק לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה בין עובד או ממונה מטעמו לבין עובדים אחרים. לשם כך עליו:

 1. לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה.
 2. לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שיגע עליהם ולמנוע הישנות של המקרה.
 3. מעסיק המעסיק למעלה מ25 עובדים חייב לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית והתנכלות ובו יפורטו דרכי הגשת התלונה במקרה של הטרדה או התנכלות והטיפול בהן. מעסיק שלא פרסם את התקנון בית המשפט יטיל עליו קנסות.

מעסיק שלא מילא את חובותיו יהיה אחראי לעוולה אזרחית אשר בעבורן בית המשפט יכול לפסוק פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

שנית, לפי התקנות למניעת הטרדה מינית על המעסיק: להביא לידיעת הממונים והעובדים את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק, להבהיר לכל עובד את חובותיו לפי התקנות, לדרוש מכל עובד להמנע מהטרדות ומהתנכלויות ואף לאפשר לכל עובדיו להשתתף בפעילות הסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית במשך שעות העבודה.

שלישית, לפי התקנות, על המעסיק חלה חובה למנות אחראי מטעמו שתפקידיו יהיו: קבלת התלונות, קיום בירור לשם מתן המלצות, מתן יעוץ מידע והדרכה לעובדים.

 

מהלך ההגשה והטיפול בתלונה במסגרת העבודה

 1. תלונה מוגשת לאחראי ע"י המתלונן או ע"י אדם אחר מטעמו.
 2. על האחראי לפעול לבירור התלונה ולשם כך ישמע את המתלונן ואת האדם שנגדו מופנית התלונה, עדים אם ישנם וכל מידע אחר שיגיע אליו בעניין התלונה.
 3. במידה והאחראי בעל נגיעה אישית יעביר את הטיפול בתלונה לאחראי אחר.
 4. על האחראי לטפל  בתלונה ללא דיחוי וביעילות.
 5. בירור התלונה יעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, האדם נגדו מופנית התלונה והעדים.
 6. על המעביד חלה חובה להגן על המתלונן מכל פגיעה בענייני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה.
 7. לאחר סיום הבירור ע"י האחראי יש להגיש למעביד סיכום ברור של התלונה בליווי המלצות מנומקות להמשך הטיפול בה.
 
צור קשר 050-3558826